بیاب
سمینار تخصصی پایدارسازی گود در محیط های شهری
print
سمینار تخصصی پایدارسازی گود در محیط های شهری

سمینار تخصصی پایدارسازی گود در محیط های شهری

محورهای اصلی

روش­های عمومی پایدارسازی در محیط­های شهری

مهار آب در گودهای شهری

پایدارسازی گود به روش میخ گذاری همراه با مطالعه های موردی

پایدارسازی گود به روش مهاری همراه با مطالعه های موردی

مباحث حقوقی در گودبرداری های شهری

پایدارسازی گود به روش بلوک و مهارگذاری همراه با مطالعه های موردی


وبگاه: www.nashrefan.com

پست الکترونیک:Training@nashrefan.com

تلفن:  5-88979251

نمابر:  88971887

همایش داخلی
| print

  نظرات