| 28 خرداد 1398

فراخوان ۲۶۹ - به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله

1398/2/22 | 12:56 | 679 | 0
فراخوان ۲۶۹ - به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله
 • واحد متولی: مديريت مطالعات امور فني و عمرانی،استانداردسازی و امور بحران
 • موضوع پروژه: به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله
 • مهلت ارسال: ۶ خرداد 1398
  توجه : مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ ۲۱ خرداد ماه تمدید شد.

مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طريق فراخوان عمومی انتخاب نمايد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي دريافت شرح نيازمندی‌های پروژه بر روی فايل پيوست شده کليک نمايند.

متقاضيان شرکت در فراخوان مي‌بايست حداکثر تا پايان تاريخ مهلت تعیین شده، پيشنهادات خود را در قالب فرم RFP به آدرس اين مرکز ارسال نمايند.

آدرس: خيابان شريعتي، خيابان پل رومی، خيابان شهيد اکبری، تقاطع خيابان شهيد آقابزرگی، پلاک ٣٢، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مديريت پژوهش‌های راهبردی.

کارشناس مسئول: آقای مهندس هادی‌زاده / تلفن: ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۷۶

 

 • فراخوان به صورت دو مرحله‌اي مبتني بر كيفيت و قيمت پيشنهادي است.
 • ضريب تأثير امتياز فني بين 0.6 تا 0.9 است كه ضريب نهايي را كميته فني تعيين خواهد كرد.
 • مجري منتخب در جلسه كميته مالي و پس از بازگشايي پاكت‌هاي مذكور و با لحاظ امتياز فني و محاسبه قيمت تراز شده مشخص و اعلام خواهد شد.

 

تذکر ۱: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:

 • تدقیق فرآیند و شفاف‌سازی متدولوژی انجام کار
 • تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل طرح و ارائه آن در نرم‌افزار MSP
 • معرفي افراد كليدی پروژه به همراه رزومه
 • امضای افراد کليدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تائید کند)
 • رزومه و سوابق كاری شرکت

تذکر ۲: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه‌های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکت‌های جداگانه به این مرکز ارسال شوند.

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

فراخوان جاری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print
نکات مهم: لطفا به نکات زیر پیش از ارسال پیشنهادات توجه فرمائید:
۱.تنها دو پاكت فني و مالي بصورت دربسته و كاملا مجزا تهيه گردد و در اختيار دبيرخانه مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران قرار گيرد. اسنادی همچون روزمه افراد و مدارك حقوقي شركت و مواردی از اين دست در پاكت فني قرار داده شود.
۲.لازم است پاكت مالي ارائه شده به مركز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران بصورت لاك و مهر شده تحويل گردد.
۳. تمام صفحات پيشنهاد مالي مي بايست با مهر شركت يا سازمان و امضاء مدير عامل يا رئيس هيات مديره و يا شخص پيشنهاد دهنده باشد و در صورتيكه شركت كننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه شود. لازم به ذكر است در تمامي صفحات مشخصات امضاء كننده اعم از نام و نام خانوادگي سمت تلفن و امضا لحاظ گردد. همچنين پاكت‌های مالي كه فاقد مشخصات فوق الذكر باشند قابل بررسي نخواهند بود.
۴. روي هر پاكت، نامه رسمي از شركت يا سازمان و يا شخص پيشنهاد دهنده  با ذكر محتويات دقيق پاكت(شامل محتويات هر پاكت) امضا شده و ممهور قرار داشته باشد.
۵. موارد ارسالي توسط شركت كنندگان در فراخوان هاي پژوهشي براساس فرم شماره ۳ پيوست شماره ۶ مندرج در فرمت RFP (دستورالعمل چگونگي گشايش پاكت هاي پژوهشي) بررسي و ارزيابي خواهد شد.
۶.نماينده درخواست كننده پاكت هاي مالي و فني را به دبيرخانه مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران تحويل داده و رسيد دريافت نمايد.
۷. ضمانت نامه‌های بانكي جداگانه همراه با نامه رسمي به مديريت امور مالي ارائه و رسيد دريافت شود.
فرم های مورد نیاز:
۱- دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی (ویرایش جدید)
۲- برای دریافت فرم "درخواست برای پیشنهاد پژوهشی (RFP)" می توانید یکی از دوفایل زیر را دانلود نمایید.
 
   
فرمت DOC فرمت PDF