بیاب
 • درباره شورا

  ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب نظارت علمی و کیفی بر انتشارات شهرداری تهران

  بیشتر

 • آیین نامه و فلوچارت کاری

  خط مشی های چاپ و نشر در شهرداری تهران و تسهیل روند آن به همراه فلوچارت روند بررسی آثار

  بیشتر

 • مصوبات شورا

  آخرین وضعیت بررسی کتب ارجاعی به شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

  بیشتر

 • ارائه درخواست

  کاربرگ پیشنهاد اثر به همراه فایل پی دی اف و تصویر جلد آن را به دبیرخانه شورا ارسال نمایید.

  دانلود کاربرگ

تماس با دبیرخانه شورا

خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، تقاطع آقا بزرگی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شماره تماس: ۲۲۳۹۲۰۸۳ داخلی ۱۰۸