| 26 دی 1397

انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اقدام به انتشار منابع مطالعاتی گوناگونی کرده است. این منابع در قالب کتاب، نشریه، گزارش و ... می باشد که در زیر با مراجعه به صفحات آن ها امکان مشاهده فایل تمام متن میسر می باشد.
پروژه های مطالعاتی مرکز را می توانید از طریق لینک "پروژه های پژوهشی" مشاهده نمائید. همچنین در صورت نیاز به جستجو در کتابخانه و مرکز اسناد با رفتن به این صفحه در تمامی منابع می توانید جستجو نمائید. امکان پیش نمایش از کلیه اسناد دیجیتال مقدور است.

 

نشریه دانش شهر

دانش شهر نشریه ای تخصصی در حوزه مدیریت شهری است که تمامی شماره های آن در این صفحه موجود است.

01
 

گزارشات مدیریتی

مجموعه گزارش های مطالعاتی و پژوهشی مدیریتی که مرکز مطالعات تدوین نموده است در اینجا قابل مشاهده هستند

02
 

کتاب ها

کتاب هایی که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شده اند دراین صفحه قابل دسترسی هستند

03