| 24 آبان 1398

انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اقدام به انتشار منابع مطالعاتی گوناگونی کرده است. این منابع در قالب کتاب، نشریه، گزارش و ... می باشد که در زیر با مراجعه به صفحات آن ها امکان مشاهده فایل تمام متن میسر می باشد.
پروژه های مطالعاتی مرکز را می توانید از طریق لینک "پروژه های پژوهشی" مشاهده نمائید. همچنین در صورت نیاز به جستجو در کتابخانه و مرکز اسناد با رفتن به این صفحه در تمامی منابع می توانید جستجو نمائید. امکان پیش نمایش از کلیه اسناد دیجیتال مقدور است.

 

کتاب ها

کتاب هایی که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شده اند دراین صفحه قابل دسترسی هستند

01
 

گزارش پژوهش

کتاب هایی که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شده اند دراین صفحه قابل دسترسی هستند

02
 

نشریه دانش شهر

دانش شهر نشریه ای تخصصی در حوزه مدیریت شهری است که تمامی شماره های آن در این صفحه موجود است.

03
 

گزارش سیاستی

مجموعه گزارش های سیاستی در این بخش قابل مشاهده هستند

04
 

بانک اطلاعات پژوهش ها

بانک اطلاعات پژوهش ها در این بخش قابل مشاهده هستند

05