بیاب
معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع

معاونت مطالعات‌ و برنامه‌ ریزی امور زیرساخت و طرح جامع

محمدحسین نوروزی

سمت: مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور حمل‌ونقل و ترافیک

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۱۶)

ایمیل: norouzi@tehran.ir

رضا بصیری

سمت: مدیر مطالعات خدمات شهری و محیط زیست

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۰)

ایمیل: basiri-reza@tehran.ir

علیرضا نوری

سمت: جانشین مدیریت مطالعات و برنامه ریزی فنی، عمرانی، استانداردسازی و امور بحران

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۱)

ایمیل:

امیر شفیعی

سمت: مدير مطالعات و برنامه‌ریزی معماري، شهرسازي

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۴۰

ایمیل: masterplan.rpc@tehran.ir


مدیریت های پژوهشی

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافيک

تهران روزانه حدود 16 ميليون سفر را در گستره خود شاهد می‌باشد. ...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافيک

مدیریت علمی، دقیق و کارآمد جهت گسترش حمل و نقل عمومي و غیر موتوری، كاهش سفرهاي غير ضروري، رسيدن به استاندارد جهاني زیست‌محیطی و فراگيري آموزش و فرهنگ ترافيك از مهمترین مسائلی است که در این حوزه مطرح است

ادامه ...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی معماري، شهرسازي و امور بحران

معماری و شهرسازی از عوامل مهم و موثر در قضاوت افراد نسبت به آن شهر می باشد...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی معماري، شهرسازي و امور بحران

معماری و شهرسازی در هر شهری از عوامل مهم و موثر در قضاوت افراد نسبت به آن شهر می باشد. کیفیت مناسب معماری و شهرسازی می‌تواند علاوه بر آنکه موجب جذابیت شهر باشد، حکایت از تاریخ و فرهنگ شهرها نیز دارد.

ادامه ...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی امور فني، عمراني و استانداردسازي

احداث، توسعه و نگهداری معابر، شریان‌های حیاتی و ابنیه فنی از جمله مهمترین رسالتهای شهرداری است ...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی امور فني، عمراني و استانداردسازي

احداث، توسعه و نگهداری کمّی و کیفی معابر، شریان‌های حیاتی و ابنیه فنی از جمله مهمترین رسالتهای شهرداری تهران بوده که تحقق آن، موجبات بهره‌مندی شهروندان از شهری با زیرساخت‌هایی پویا، کارا و ایمن را فراهم می آورد.

ادامه ...

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهري و محیط زیست

بررسی و شناخت آسیب‌ها و مشکلات موجود سازمان‌های خدمات شهری مانند پارک‌ها و فضای سبز، خدمات ایمنی و آتش نشانی، زیباسازی، مدیریت پسماند و سامان بخشی و بهینه‌سازی فعالیت‌های پژوهشی این حوزه

مديريت مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهري و محیط زیست

مدیریت مطالعات و برنامه‌ريزي امور خدمات شهري و محیط زیست به عنوان یکی از مدیریت های تخصصی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران محسوب می شود.

ادامه ...