جستجو
20 آبان 1398
  • تعریف درست و شفاف از جایگاه شهرها در توسعه کشور و حرکت به سوی شهری برخوردار از پایداری و مناسبات صحیح و متناسب با ابعاد و ویژگی‌های ترسیم شده در اسناد فرادستی، نيازمند انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده، كاربست دستاوردهای تحقیقات و بهر‌ه‌گیری از نوآوری‌ در مدیریت کلان‌شهر تهران است. جشنواره‌های بین‌المللی برترين‌های پژوهش و نوآوری مديريت‌شهری با این رویکرد، تمرکز بر ایده‌ها و راهکارهای جدید در ابعاد مختلف توسعه پایدار را با هدف یاری سیاست‌گذاران برای افزایش کارآیی اقتصاد شهری، پایداری زیست‌محیطی، برابری اجتماعی و توسعه شهری را محور قرار داده و بستر به اشتراک‌گذاری برترین آثار علمی تولید شده در زمینه مدیریت شهری را فراهم آورده است.

  • مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران‏، امیدوار است این جشنواره فرصتی برای ارائه دستاوردها و به اشتراک‌گذاری راه‌حل‌ها در مقابل مشکلات و بستری برای ایجاد شبکه همکاری متخصصین و نخبگان شهری در راستای توسعه پایدار شهری باشد، توسعه پایداری که با همراهی اصول حاکم بر ارزش‌های شهر ایرانی - اسلامی مانند ارزش‌مداری و اخلاق‌محوری، نگرش سیستمی و نگاه همه‌جانبه و یکپارچه به توسعه شهری، عدم تمرکز، توزیع قدرت و تقویت مشارکت عمومی می‌تواند آینده بهتری را برای این شهر به ارمغان آورد. جشنواره هفتم با شعار انسان محور توسعه و با تاکید بر شهر ایرانی – اسلامی در سال 1393 برگزار خواهد شد.

     

 

محور ایمنی و بحران یازدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری مدیریت شهری
1398/7/20

شهر تهران به لحاظ زمین شناسی با قرار گیری در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز، موقعیت خاصی را همراه با خطرهای بالقوه و بالفعل به دنبال داشته است. به دلیل وجود گسل های متعددی مانند گسل مشا یکی از گسل های بنیادی البرز مرکزی، گسل شمال تهران و گسل جنوب ری موجب شده است یکی از مهمترین خطراتی که شهر را تهدید می‌کند، زلزله باشد. همچنین وقوع سوانح مختلف طبیعی دیگر مانند سیل، زمین لغزش، فرونشست و پدیده های طبیعی دیگر مانند پدیده روانگرایی از دیگر مواردی می باشند که کلان شهر تهران را در معرض خطر قرار می دهند.

محور فنی و عمرانی یازدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری مدیریت شهری
1398/7/20

تهران با وسعت 751 کیلومتر مربع و جمعیت بیش از 8 میلیون نفر، به سکونتگاهی با تراکم جمعیت بالا تبدیل شده است. اهمیت سیاسی تهران به عنوان پایتخت به همراه سکونت 10% جمعیت کشور در این شهر، همراه با چرخه‌های اقتصادی و فعالیت‌های فرهنگی جاری در آن، بی تردید بیانگر اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری در راستای ارتقا شاخص‌‌‌های زندگی شهروندی با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد. شبکه معابر، تونلها، پل‌ها، تأسیسات شهری و شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی از مهم‌ترین زیرساختها یا تأسیسات زیربنایی لازم و ضروری برای توسعه پایدار، کیفیت زندگی شهری، رضایت شهروندان، تاب‌آوری شهری و حفظ شکوفایی شهر می‌باشند. آنچه شهر را در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری سوق می‌دهد نحوه برنامه‌ریزی، مدیریت و بکارگیری از ابزارهای نوین با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد. بنابراین در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های شهری مفاهیمی چون دوام، کارآمدی، صرفه اقتصادی، کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی، قابلیت‌اطمینان، امنیت، مدیریت بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و نوسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.