بیاب
محورهای جشنواره یازدهم پژوهش و نوآوری مدیریت شهری
ثبت نام و ارسال اثر

تماس با دبیرخانه جشنواره
تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری خیابان شهید آقا بزرگی شماره ۳۲ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران معاونت علم و فناوری
تلفن : ۳-۲۲۳۹۲۰۸۱ داخلی ۱۸۸ و ۳۸۸ و ۳۹۶ و ۳۰۸
۹۶۰۹۰۶۳۶
tehranaward.rpc@tehran.ir
تصاویر مرتبط
  • تعریف درست و شفاف از جایگاه شهرها در توسعه کشور و حرکت به سوی شهری برخوردار از پایداری و مناسبات صحیح و متناسب با ابعاد و ویژگی‌های ترسیم شده در اسناد فرادستی، نيازمند انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده، كاربست دستاوردهای تحقیقات و بهر‌ه‌گیری از نوآوری‌ در مدیریت کلان‌شهر تهران است. جشنواره‌های بین‌المللی برترين‌های پژوهش و نوآوری مديريت‌شهری با این رویکرد، تمرکز بر ایده‌ها و راهکارهای جدید در ابعاد مختلف توسعه پایدار را با هدف یاری سیاست‌گذاران برای افزایش کارآیی اقتصاد شهری، پایداری زیست‌محیطی، برابری اجتماعی و توسعه شهری را محور قرار داده و بستر به اشتراک‌گذاری برترین آثار علمی تولید شده در زمینه مدیریت شهری را فراهم آورده است.

  • مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران‏، امیدوار است این جشنواره فرصتی برای ارائه دستاوردها و به اشتراک‌گذاری راه‌حل‌ها در مقابل مشکلات و بستری برای ایجاد شبکه همکاری متخصصین و نخبگان شهری در راستای توسعه پایدار شهری باشد، توسعه پایداری که با همراهی اصول حاکم بر ارزش‌های شهر ایرانی - اسلامی مانند ارزش‌مداری و اخلاق‌محوری، نگرش سیستمی و نگاه همه‌جانبه و یکپارچه به توسعه شهری، عدم تمرکز، توزیع قدرت و تقویت مشارکت عمومی می‌تواند آینده بهتری را برای این شهر به ارمغان آورد. جشنواره هفتم با شعار انسان محور توسعه و با تاکید بر شهر ایرانی – اسلامی در سال 1393 برگزار خواهد شد.