| 06 اردیبهشت 1398
درباره وب سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

وب سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به آدرس http://rpc.tehran.ir برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (در قالب یکپارچه سازی تمامی وب سایت های سازمان ها و مراکز شهرداری) ایجاد گردید. از آن زمان تاکنون این وب سایت تغییرات بسیار زیادی را در راه رسیدن به هدف خود و تبدیل شدن به یک مرجع علمی و تخصصی مدیریت شهری به خود دیده است. بطوریکه در حال حاضر بیش از ۱۵ نفر در تولید و آماده سازی محتوای وب سایت فعالیت دارند.

پرتال مرکز بصورت سه زبانه در فضای وب جهانی به فعالیت می پردازد. زبان های انگلیسی و عربی دو ساب پرتال مرکز به زبان های خارجی است.

همچنین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) دارای ساب پرتال مستقلی بر روی آدرس http://rpc.tehran.ir/tehran-award می باشد. نسخه انگلیسی این پرتال از طریق آدرس  www.tehranaward.ir در دسترس است.

از سال ۱۳۸۸ و همزمان با جشنواره سوم پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری برای اولین بار پرتال نمایشگاه الکترونیک شهر تهران وسط کارشناسان واحد انفورماتیک این مرکز راه اندازی شد تا تحولی را در راه رسیدن به شهر الکترونیک ایجاد کند. این پرتال از طریق آدرس http://e-exhibition.tehran.ir در دسترس می باشد.

از دیگر سامانه های الکترونیکی مرکز می توان به فن بازار مجازی مدیریت شهری، بانک اطلاعات پژوهشی کلانشهرها، سامانه پژوهشیار، پرتال شورای چاپ و نشر شهرداری تهران، ایده بازار تخصصی شهرداری تهران و سایت فروشگاه تخصصی کتب مدیریت شهری اشاره کرد.

ذیلا فهرست پرتال های تحت مدیریت واحد فناوری اطلاعات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ذکر شده است:

 • پرتال فارسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به آدرس rpc.tehran.ir
 • پرتال انگلیسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به آدرس rpc.tehran.ir/en
 • پرتال عربی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به آدرس rpc.tehran.ir/ar
 • نمایشگاه الکترونیک شهر تهران به آدرس e-exhibition.tehran.ir
 • پرتال جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری به آدرس rpc.tehran.ir/tehran-award
 • پرتال شورای چاپ و نشر شهرداری تهران به آدرس rpc.tehran.ir/nashr
 • سامانه پژوهشیار به آدرس research.tehran.ir
 • پرتال شبکه علمی مراکز تحقیقاتی شهری به آدرس urn.tehran.ir
 • فن بازار مجازی مدیریت شهری به آدرس rpc.tehran.ir/utm
 • سایت انگلیسی جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری
 • سایت فروشگاه تخصصی کتب مدیریت شهری rpc.tehran.ir/store
 • بانک اطلاعات پژوهشی کلانشهرها
 • ایده بازار تخصصی شهرداری تهران