مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ورود به سایت
        عضویت
عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه
 • صرفاً دانشجویان دانشگاههای دارای تفاهم نامه با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مشمول حمایت از انجام  پایان نامه  می باشند.
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش پرسش و پاسخ مراجعه  فرمایید.
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی عناوین کلیک فرمایید.

حوزه حمل و نقل و ترافیک
 1. بررسی‌ تاثیر congestion charge بر میزان کاهش ترافیک در ساعات پیک در معابر پر رفت و آمد شهری (نمونه موردی: یکی‌ از خیابان‌های شریانی درجه۱ تهران)
 2. نحوه استفاده از سیستم  car sharing  در کلان شهرها در جهت کاهش حجم ترافیک وسایل نقلیه موتوری و توسعه حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی تهران) (انتخاب شده است)
 3. ارزیابی اثربخشی و کارایی احداث مسیر ویژه  BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه چمران)
 4. ارزیابی اثربخشی و کارایی احداث مسیر ویژه  BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه اشرفی اصفهانی) (انتخاب شده است)
 5. ارزیابی تبعات ترافیکی اجرای طرح زوج و فرد به شکل موجود درتهران و ارایه پیشنهادات جهت جایگزینی یا بهبود این طرح
 6. ارائه الگوی مدیریت ترافیکی در محدوده بافت تاریخی شهرها (با انتخاب مطالعه موردی از محلات تهران)
 7. بررسی‌ و ارزیابی سیاستهای موجود سلبی و ایجابی (بیمه، عوارض خودرو، طرح ترافیک و ...) در تشویق رانندگان سواری شخصی به استفاده از حمل‌و نقل همگانی
 8. بررسی‌ نقش و جایگاه مناطق در بکارگیری مدیریت ترافیکی در راستای حمایت از حمل‌و نقل همگانی و ایجاد جوامع قابل سکونت
 9. بررسی و ارزیابی نحوه برنامه ریزی سرویس حمل‌و نقل همگانی انعطاف پذیر (مطالعه موردی مبدأ مشترک/ مقصد مشترک)
 10. ارایه مدل بهینه شبکه توزیع محصولات خرده فروشی (سوپر مارکتها) (انتخاب شده است) 
 11. بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه مرکزی تهران
 12. بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه شمالی تهران
 13. بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه غربی تهران
 14. بررسی موانع و چالشهای تحقق اهداف برنامه ای کلان در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و ترافیک تهران
 15. بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل شهری و نظام کاربری زمین در تهران (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری)
 16. بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو، بی آر تی) و تراکم شهری بر مبنای شاخصهای زمین و مسکن (نمونه موردی یکی از محلات منطقه 8) (انتخاب شده است)
 17. ارزیابی کارآیی و اثربخشی اختصاص مسیرهای ویژه دوچرخه (نمونه موردی منطقه 8 تهران) (انتخاب شده است)
 18. آسیب شناسی وضعیت موجود خدمات رسانی تاکسیرانی در شهر تهران و ارائه راهکار برای تحقق استانداردهای این خدمات
 19. تعریف ویژگی‌های مناسب خودروهای تاکسی در ایران با توجه به نوع و خدمات آنها
 20. تدوین برنامه و طرحهای آموزشی مناسب برای تاکسیرانان  و ارائه ابزار اموزشی موثر آن( انتخاب شده است) 
 21. بررسی میزان رضایتمندی رانندگان از خدمات سازمان تاکسیرانی
 22. بررسی نقش سیستم تاکسیرانی در کل سیستم حمل و نقل شهری و پیشنهاد جایگاه مناسب آن (انتخاب شده است) 
 23. بررسی استفاده از فناوریهای حمل و نقل  هوشمند در سیستم تاکسیرانی تهران
 24. بررسی نظام مدیریت تاکسیرانی در تهران و طراحی نظام مطلوب مدیریت تاکسیرانی
 25. امکان سنجی احداث پایانه های محلی در جهت کاهش بار مضاعف پایانه های متمرکز
 26. بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سطح پایانه‌های مسافربری و ارائه راهکارهای کالبدی و مدیریتی
 27. بررسی روشهای بهبود و ارتقای سامانه حمل و نقل بار در بازار تهران
 28. بررسی هزینه و درآمد یک دستگاه تاکسی در شهر تهران
 29. تعيين جايگاه سيستم حمل و نقل شبه همگاني در تعامل با حمل و نقل همگاني و وضعيت تخصيص فضاهاي شهري به اين دو مد حمل و نقلي
 30. تدوين استاندارد طراحي ايستگاه هاي اتوبوس شهري و ارائه طرح اولويت دهي براي اصلاح ايستگاه هاي موجود
 31.   تدوین مدل قيمت گذاري انواع خدمات حمل و نقل عمومي
 32.    تحليل و بررسي روشهاي ايجاد يا افزايش درآمدهای اتوبوسرانی از طريق فعاليتهاي موجود 
 33. تعيين مدلهاي برون سپاري  فعاليتهاي موجود شركت اتوبوس­رانی
 34.  بررسي مدلهاي خصوصي سازي تعميرات اتوبوس 
 35. طراحي توقفگاه هاي اتوبوس براساس استاندارد هاي زيست محيطي
 36.  بررسي ميزان آلاينده هاي گازي هوا و ذرات معلق در سايت هاي شرکت واحد
 37. بررسي ميزان كاهش تاثيرات نامطلوب محيطي با توجه به راه اندازي خطوط تندرو
 38. بررسي وضعيت ايمني جايگاههاي سوخت(گازوئيل، CNG و...) و مقايسه آن با شرايط استاندارد موجود 

حوزه مدیریت، فناوری و حکمروایی شهری

 1. تدوین الگوی مدیریت محله ای در تهران در چارچوب حکمرایی خوب شهری(انتخاب شده است) 
 2. تعیین ماموریت ها و وظایف قابل واگذاری دولت به شهرداری ها منطبق با قانون اساسی و بر اساس مطالعات تطبیقی
 3. تاثیر راه اندازی پارکهای علم و فناوری مجازی بر عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی در شهر تهران (انتخاب شده است)
 4. شناسایی فرصتهای کارآفرینی در حوزه مدیریت شهری تهران بر اساس نظرسنجی از خبرگان (انتخاب شده است)
 5. تدوین الگوی حقوقی مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری در کلانشهر ها (انتخاب شده است)

حوزه خدمات شهری

 1. بررسی میزان همکاری شهروندان با نیروهای آتشنشانی در تهران و ارائه راهکارهای افزایش همکاری
 2. ارائه مدل ارزیابی پایداری و کارایی مدیریت پسماند شهر تهران با استفاده از مدل مفهومی(واحد کمپوست مجتمع پردازش و بازیافت آراد کوه)( انتخاب شده است)

حوزه معماری و شهرسازی

 1.  اثرات متقابل سیاست‌های توسعه شهری و تحولات بازار مسکن در ایجاد فضاهای شهری، نمونه موردی شهر تهران(انتخاب شده است)
حوزه امور مناطق
 1. روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی:  شمال تهران) (انتخاب شده است)
 2. ارزیابی اثربخشی و کارایی طرح ناحیه محوری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان(انتخاب شده است) 
 3. بررسی اثربخشی و عملکرد واحدهای خدماتی مستقر در سرای محله و ارائه الگوی بهینه متناسب با ویژگیهای مناطق و محلت (انتخاب شده است)
 4. بررسی روش های ارزیابی میزان استهلاک تجهیزات ورزشی در سطح مناطق و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء طول عمر آنها (انتخاب شده است)
 5. بررسی و تعیین شاخص های تقسیمات محله ای مناطق شهر تهران  (نمونه موردی) (انتخاب شده است)
 6. ساختار فضایی شهر با تاکید بر ابعاد کالبدی( مطالعه موردی: خیابان مقدس اردبیلی)( انتخاب شده است) 
 7. بررسی توزیع و تخصیص بهینه فضای سبز شهری با روشهای چند معیاره(مطالعه موردی: منطقه 1)  (انتخاب شده است)
 8. ارائه مدل اثر بخشی دوربرگردان ها بر کیفیت عملکرد تقاطع های شهری 
 9. احیای گردشگری با هدف پیاده روی در مسیر فرحزاد تا امامزاده داوود  (انتخاب شده است)
 10. بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE-MS)  در مناطق شهرداری تهران با استفاده از مدل ( OGP) (انتخاب شده است)
 11. تاثیر ساختار کالبدی محلات بر میزان مشارکت پذیری شهروندان با تاکید بر فضاهای عمومی: مطالعه تطبیقی محلات نارمک و ولنجک (انتخاب شده است)
 12. حاشيه نشيني و مكانيزمهاي كنترل ساخت و ساز در حوزه شهرداري منطقه 4
 13. طراحی برنامه مدیریت اضطرار – مطالعه موردی شهرداری ناحیه 8 منطقه 4 
 14. طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS)در باغ پرندگان شهر تهران (انتخاب شده)
 15. آسیب شناسی فضاهای بازی پارک های شهردای منطقه 4 به منظور  افزایش ایمنی کودکان و ارائه راهکارهای لازم
 16. تبیین همسویی پروژه های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان  (مطالعه موردی: ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری ) (انتخاب شده است)
 17. فرصت های گردشگری در صیانت و توسعه پایدار حریم تهران (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران) (انتخاب شده است)
 18. انجام مطالعات در خصوص پياده سازي شاخص هاي شهرهاي سبز ، سازگار با استانداردهاي زيست محيطي در سطح منطقه ( به ويژه در ناحيه سبز پایلوت  ناحيه 6، منطقه یک )
 19. بررسی علل زوال درختان کهنسال در منطقه ( با در نظرگرفتن نمک پاشی در فصل زمستان)
 20. بررسی و مطالعه شبکه آبرسانی فضای سبز منطقه یک ( با ارئه یک الگوی عملیاتی)
 21. بررسی و شناسایی بیماریهای شایع گیاهی بر روی گونه های غالب و ارزشمند منطقه و ارائه الگو
 22. بررسی میزان آمادگی ساکنین منطقه در برابر سوانح طبیعی و ارائه راهکار کاربردی
 23. معرفی راهکارهای امنِ زیست محیطی منطبق با فناوریهای روز دنیا در کنترل آفات و بیماریهای گیاهان فضای سبز شهری و پیاده سازی پایلوت در سطح منطقه
 24. الگو پیاده سازی سیستم یکپارچه شبکه حمل و نقل شهری در منطقه 8 شهر تهران و تبیین راهکارها
 25. بررسی امکانات و ظرفیت های منطقه 8 شهر تهران به لحاظ ایجاد شهر الکترونیک و ارائه راهکارها جهت تحقق آن
 26. بررسی کاشت گونه های گیاهی سازگار با محیط منطقه 14 و مناطق مشابه
 27. تحليل اثرات احداث كاربريهاي فرامنطقه اي در محدوده منطقه 22 شهرتهران بر ساختارفضايي منطقه( نمونه موردي: درياچه چيتگر  (انتخاب شده است)
 28. انجام مطالعات امكان سنجي بازچرخاني آب و استفاده مجدد پساب، رواناب و فاضلاب در سطح منطقه یک
 29. عنوان: بررسی اثربخشی افزایش رضایت مندی مشتریان در بهبود فرآیندهای خدماتی سازمانها با استفاده از تکنیک داده کاوی (حوزه شهرداریها)
 30. مکانیابی پارکینگهای طبقاتی مکانیزه در منطقه 3 شهرداری تهران (انتخاب شده است)
 31. بررسی عوامل موثر در بکارگیری مدیریت دانش در مدیریت محیط زیست شهرداری منطقه 5. (انتخاب شده است)
 32. بررسی وضعیت مشارکت مردمی و دریافت نظرات اجتماعی آنان در مدیریت پسماند خانگی به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل پسماند شهری ( مطالعه موردی: منطقه7 شهرداری تهران)
 33. مدیریت و تهيه بانك اطلاعات مکانی اثرات زیست محیطی فرودگاه مهرآباد تهران (انتخاب شده است)
 34. تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی و مدلسازی آلودگی صوتی و ارائه راهکارهای مدیریتی در منطقه 9 شهرداری تهران (انتخاب شده است)
 35. بررسی اثرات زیست محیطی طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی در شهرداری منطقه 9 تهران (انتخاب شده است)
 36. ارزیابی احداث تاثیر 5 فضای فرهنگی ، ورزشی وهنری پردیس تماشا ، شهید سلیمانی ، بدر ، شهیدان اسماعیلی و امام رضا درارتقاء کیفیت زندگی و اجتماعی شهروندان منطقه
 37. طراحی پارک خطی در حاشیه خیابان عمرانی جهت ایجاد پیوستگی فضاهای سبز موجود و ایجاد کریدور سبز با دید ومنظرکوه دماوند (انتخاب شده است)
 38. مکان سنجی و مکان یابی استقرار مراکز فرا منطقه ای پشتیبانی بحران با استفاده از GIS درمنطقه18 (انتخاب شده است)
 39. برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) در شهرداری منطقه 18تهران (انتخاب شده است)
 40. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی جهت مدیریت عمرانی بوستانهای شهری( نمونه موردی: ناحیه 2 شهرداری منطقه 19) (انتخاب شده است)
 41. آسیب های اجتماعی سکونتگاههای غیر رسمی نمونه موردی روستای مرتضی گرد (انتخاب شده است)
 42. طراحی یک سیستم  PMS در کاربرد شهر هوشمند ( تشخیص خودکار خرابیهای سطح معابر با بهره گیری از Image processing ) (انتخاب شده است) 
 43. ارزیابی و مکان یابی فضاهای سبز شهری تهران با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) (نمونه موردی منطقه 7 شهرداری تهران )  (انتخاب شده است) 
 44. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی فضاهای ورزشی و فرهنگی ویژه معلولان و جانبازان منطقه 20 تهران (مطالعه موردی مجموعه فرهنگی ورزشی حضرت قمر بنی هاشم (ع) ) (انتخاب شده است)
 45. الگوی راهبردی طراحی فضاهای همگانی امن شهری (نمونه موردی: محله وردآورد تهران) (انتخاب شده است)
 46. بررسی اثر محلول پاشی کودهای سیلیسی (سیلامول) بر مقاومت به شوری و شاخص های رشد و نمو چمن( Lolium perenne L.) (انتخاب شده است)

 47. بررسی تاثیر  الگوی نظام مدیریت محله در شهرداری منطقه 7 تهران بر مشارکت شهروندی (انتخاب شده است)

 48. بررسی علل و مشکلات مهاجرت در منطقه قیام دشت و ارائه راهکارهای مناسب(مطالعه موردی) (انتخاب شده است)
 49. ارائه مدلي جهت سنجش اعتلای فرهنگ سازماني در ارتقاء خدمات شهرداري تهران (نمونه موردي منطقه 22)
 50. تحلیل اثربخشی راه اندازی سیستم های 137 و 1888 در رفع مشکلات شهروندان با استفاده ازGIS و جانمایی مکانی در خواستهای مردمی در منطقه 22 (انتخاب شده است)
 51. طراحی و ایجاد سامانه مدیریت و نظارت سازمانی تحت عنوان داشبورد در شهرداری منطقه 22
 52. ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در خصوص راه اندازی سیستم های حمل و نقل عمومی جهت فضاهای تفریحی و گردشگری پرمخاطب منطقه 22 (نظیر  بوستان چیتگر ، آبشار تهران ، بوستان جوانمردان ایران و... ) با هدف کاهش مصرف  سوختهای فسیلی و جایگزینی روش های دوستدار محیط زیست
 53. مطالعه و آسیب شناسی مدیریت بحران در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه 
 54. تحلیل و بررسی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22
 55. بررسی نحوه مدیریت بحران فضاهای گردشگری – تفریحی در زمان بحران  (انتخاب شده است)

 

حوزه محیط زیست و بحران

 1. برنامه ریزی کاربری زمین در راستای پایداری محیط زیست (نمونه موردی منطقه 22 شهر تهران)(انتخاب شده است)
 2. تاثیرات زیست محیطی ریزگردها در شهر تهران (انتخاب شده است) 
 3. میزان تاثیر آزادسازی قیمت انرژی بر کاهش آلودگی هوای تهران( انتخاب شده است)
 4. ارزیابی بهره برداری از زباله سوز در مدیریت پسماند شهرداری تهران و پیامد های آن( انتخاب شده است)
 5. ارزیابی و مدیریت آوار ساختمانی ناشی از زلزله شهر تهران (منطقه 17 و 16)( انتخاب شده است)
 6. مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام وقوع زلزله در تهران ( انتخاب شده است)
 7. تحلیل عملکرد لرزه ای  شریانهای و زیرساخت های حیاتی شهر تهران .  (انتخاب شده است)
 8. مطالعه نیازهای افراد متاثر از زلزله احتمالی شهر تهران براساس الگوهای رفتاری (اجتماعی، فرهنگی)( انتخاب شده است)

 9. تحلیل ریسک ناشی از موقعیت مکانی تاسیسات خطرناک شهر تهران (انتخاب شده است)

 10. تحلیل میزان آسیب­ پذیری لرزه­ای شهرتهران وارایه راهکارهای مدیریتی کاهش مخاطرات (مناطق 17و10)(انتخاب شده است)

 11. راهکارهاي مديريتي درکاهش آسيب­ پذيري شهر تهران در برابر سيل ( انتخاب شده است)

 12. ارزیابی سریع محیط زیست شهری کلانشهر تهران ( انتخاب شده است)
 13. راهکارهای ارتقاء مشارکت شهروندان و سمن­ها به ­منظور حفاظت از محیط زیست شهر تهران ( انتخاب شده است)
 14. امکان­سنجی کاربرد انرژی خورشیدی در عناصر شهری (پایلوت: یکی از مناطق 22گانه شهرداری تهران) ( انتخاب شده است)
 15. مطالعه تطبیقی مواد مناسب به ­جای نمک در یخ­زدایی معابر در فصل زمستان و ارایه راهکار برای تهران ( انتخاب شده است)
 16. بررسی تغییرات اقلیم در محیطهای شهری و ارائه راهبردهای سازگاری با آن - شهر تهران ( انتخاب شده است)

حوزه  اجتماعی فرهنگی

 

حوزه مالی و سرمایه گذاری
 1. بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژه های سرمایه ایی در بخش ورزش و پيشنهاد راهكارها
 2. بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش فضاي سبز و پيشنهاد راهكارها
 3. بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش حمل و نقل و پيشنهاد راهكارها
 4. امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پارك‌ها در شهرداری تهران 
 5. امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پسماند در شهرداری تهران
 6. ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه پارك‌ها و فضاي سبز مطالعه موردي پارك آب و آتش  (انتخاب شده است)
 7. ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه حمل و نقل ترافيك مطالعه موردي خطوط اتوبوس‌راني تندرو 
 8. بررسی آثار اقتصادی میزان تراکم ساختمانی بر تقاضا و زیر ساختهای حمل و نقل شهری (مورد كاوي منطقه خاص)
 9. بررسي شيوه‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توسعه شهري با تاكيد بر بهره‌گيري از ابزار مشاركت عمومي خصوصي در پروژه‌هاي اجتماعي شهرداري 
 10. بررسي شيوه‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توسعه شهري با تاكيد بر بهره‌گيري از ابزار مشاركت عمومي خصوصي در پروژه‌هاي احداث و نگهداري پاركينگ  
 11. بررسی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تأکید بر نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران (مورد كاوي منطقه 15 محله خوب بخت )
 12. ارائه راهكارهاي توسعه بازارهای مالی براي مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههای شهری 
 13. جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر کلان شهرها (مطالعه تطبيقي: تهران، استانبول، بمبئی،...)   (انتخاب شده است)
 14. جهانی شدن و رابطه آن بر فقرشهری ( مطالعه تطبیقی: تهران، استانبول، بمبئی،...) (انتخاب شده است) 
حوزه فنی عمرانی
 1. انتخاب نوع جنس سنگدانه های مختلف درلایه فیلتر و اساس روسازي نفوذپذير درحذف آلاینده از رواناب سطحی (انتخاب شده است)
 2. بررسی فواصل بهینه میان سنگ فرشها (درصد نفوذپذیری سطح روسازی)، شکل و نوع چیدمان در حذف آلاینده از رواناب سطحی
 3. بررسی میزان درصدگرفتگی و کاهش نفوذپذیری در روسازی نفوذپذیر بر اثر گذر زمان (پایلوت شهری)
 4. انتخاب ترکیب بهینه بهترین راهکارهای مدیریتی ( BMP ها) با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی در بهبود كيفيت رواناب سطحي شهر تهران (انتخاب شده است)
 5. مطالعه تطبيقي جمع آوري آبهاي سطحي شهري و نحوه استفاده بهينه از اينگونه آبها (حداقل 6 كشور) و ارائه مدلي براي شهر تهران همراه با ارزيابي فني و اقتصادي مدل ارائه شده 
 6. طراحی واجرای مدیریت تعمیر و نگهداری موثر و کار آمد و ساده و در عین حال هوشمند پلهای شهری (پایلوت شهری)
 7. بررسي عملكرد سيستم‌هاي جداسازي لرزه‌اي در بهبود رفتار پل‌هاي شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي پل‌هاي شهر تهران) 
 8. بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر گسلش بر پی ساختمانها و پلها
 9. مطالعه روش‌هاي حفاري قابل اجرا برای تونل‌های واقع در زير سطح آب زيرزميني و انتخاب روشهای مناسب از بین آنها برای شهر تهران
 10. استفاده و مقایسه روش‌های مختلف و مبانی نظری تعیین عمر باقیمانده خدمت‌دهی روسازی Remaining Service Life  با یکدیگر در چند مورد از پروژه‌های بهسازی شهر تهران
 11.  بررسي روش‌هاي فني و اقتصادي افزايش طول عمر مفيد روسازي‌هاي معابر شهر تهران (پایلوت شهری)
 12. بررسي عوامل مؤثر بر تفاوت قيمت برآورد اوليه با قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني   (انتخاب شده است)