بیاب

پیروز حناچی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

عبدالرضا گلپایگانی

نوع عضویت: نائب رئیس

سمت: قائم‌مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

امیر شفیعی

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر مطالعات معماری و شهرسازی مرکز

میثم بصیرت

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون مطالعات و برنامه‌ریزی زیرساخت و طرح جامع مرکز

تورج فرهادی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد

فرزانه صادق مالواجرد

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری

اسفندیاز زبر دست

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کورش گلکار

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا عندلیب

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

زهرا اهری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سهراب مشهودی

نوع عضویت: عضو صنفی

سمت: مدیر عامل مشاور پارسوماش

سید جلال آزادی

نوع عضویت: عضو صنفی

سمت: مدیر عامل مهندسین مشاور نقش محیط

محمد مهدی عزیزی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سید عباس یزدانفر

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت