بیاب

مجتبی یزدانی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون خدمات شهری و محیط زیست

سید حسین دلبری

نوع عضویت: نائب رئیس

سمت: مشاور معاون خدمات شهری و محیط زیست

صدرالدین علیپور

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

رضا عبدلی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر عامل سازمان پسماند

عبدالحسین رحیمی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار

برزین ضرغامی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرعامل سازمان زیباسازی

فرهاد افشار

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

مهدی داوری دولت آبادی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

کیمیا اخوان فرشحی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون آموزش و پژوهش سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران

فیروزه جلالی

نوع عضویت: عضو آزاد

سمت: عضو اتاق اصناف

محمد علی عبدلی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه

کیانوش سوزنچی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه

عبدالرضا کرباسی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه

مصطفی پناهی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه