| 15 تیر 1399
حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

در راستاي منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران و اجراي دستورالعمل "حمايت از انجام پايان نامه هاي دانشجويي در شهرداري تهران"، اين مركز با اهداف ذيل از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت مي نمايد:

 • تحقق اهداف منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران
 • تشويق دانشجويان و دانشگاهيان به امر پژوهش و تحقيق در حوزه مديريت شهري
 • توسعه و ترويج دانش مديريت شهري در بين مجامع  علمي و پژوهشي

به منظور وارد شدن به سیستم پژوهشیار و بارگزاری مستندات مورد نیاز «سامانه پژوهش یار» را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم های مرتبط به صفحه «فرم ها و دستورالعمل ها» مراجعه فرمایید.

 

جهت آگاهی از وضعیت حمایت از رساله ها و پایان نامه ها با شماره ۲۲۳۹۲۰۸۰ الی ۸۳ داخلی ۳۰۸ تماس حاصل فرمایید.

 

عناوین پیشنهادی امور زیرساخت و طرح جامع
 1. ابعاد مدیریت تعمیر و نگهداری زیرساخت ها
 2. افزایش تاب آوری زیرساخت های شهری از بعد فنی
 3. به کارگیری روش ها و مصالح نوین در ساخت
 4. روش های تامین مالی پروژه های عمرانی شهر تهران
 5. امكان سنجی احداث تصفیه خانه بر روی مسیلها جهت استفاده از رواناب های سطحی عبوری (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)
 6. مطالعه مناسب سازی و اصلاح كاركرد درپوش کانالهای موجود در معابر (نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران)
 7. مطالعه ساماندهی و مناسب سازی مسیل های شهری و معابر جانبی آنها (نمونه موردی: محور ابوذر)
 8. مطالعه نقش اینترنت اشیاء در مدیریت پدافند غیرعامل (نمونه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 9. تجزیه و تحلیل حوادث حریق ها درحمل و نقل شهری (راههای شهری و تونل ها )
 10. مطالعه وضعیت ایمنی در مراكز تاریخی، فرهنگی و حساس شهری
 11. نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران (سیل ، زلزله ، طوفان، عوامل جوی ، محیط زیستی و ... )
 12. مطالعه تحلیلی - تطبیقی - آماری روند وقوع حریق و حوادث درشهر تهران و ارائه راهكارهای بهبود آن
 13. مطالعه وضعیت پدافند غیرعامل در ایمنی شهری و آتش نشانی
 14. آسیب شناسی حقوقی و قانونی در مسائل ایمنی و آتش نشانی شهری
 15. ارزیابی مدیریت آتش سوزی پس از زلزله و بحران
 16. مطالعه و ارائه مدل تخلیه اضطراری تونل ها در شبكه معابر شهری در شرایط بحران (نمونه موردی: شهرداری تهران)
 1. آموزش و مشارکت های اجتماعی در مدیریت بحران
 2. تاب آوری محلات و مناطق در برابر زلزله
 3. بازسازی و جبران خسارت پس از وقوع بحران
 1. طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری و نظارت بر آنها
 2. ساخت و سازهای شهری و كنترل آنها
 3. سیما و منظر شهری
 4. فرسودگی شهری و بازآفرینی پایدار شهری
 5. حریم و روابط فراشهری تهران
 6. فناوری‌های نوین در معماری و توسعه شهری
 7. تأمین درآمدهای پایدار شهری (در حوزة شهرسازی)
 8. شناسایی و تحلیل توسعه میان افزای محله با استفاده از پتانسیل های موجود در اراضی متعلق به ارگان های نظامی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)
 9. تجزیه و تحلیل ضوابط تجمیع قطعات در بافت فرسوده باتوجه به موانع و محدودیتهای موجود (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)
 10. شناسایی مشکلات، وظایف و حدود اختیارات قانونی دفاتر توسعه محله در اجرای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
 11. مطالعه و تدوین ضوابط تامین پارکینگ تجمعی (نمونه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)
 12. مطالعه و برنامه ریزی عملیاتی درخصوص زیست پذیری محلات (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه 8 شهرداری تهران)
 13. امكان سنجی احداث پیاده راه و باغ راه در معابر عمومی در راستای ایجاد درآمد پایدار (مطالعه موردی: ناحیه2 منطقه 8 شهرداری تهران)
 14. مطالعه کاربست و پیاده‌سازی رویکرد CPTED (جلوگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح ایمنی و امنیت محیطی) (نمونه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران)
 15. مطالعه ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیرامون شهری (نمونه موردی: تفرجگاه مسگرآباد)
 16. مطالعه تبیین جایگاه ابعاد فضایی-كالبدی تاب آوری بافتهای فرسوده شهری در نظریه نوسازی متوازن (نمونه موردی: محله باغ آذری)
 17. مطالعه طراحی داخلی فضاهای اداری با رویكرد انرژی صفر و با تاكید بر مباحث 18 و 19 ساختمانی (نمونه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 18. مطالعه طرح ساماندهی میدان مقدم و تقویت نقش میدان در محله
 19. مطالعه و تدوین سند توسعه محلات کم برخوردار (نمونه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران)
 20. پژوهش در خصوص ارتقاءكیفیت سیما و منظر شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
 21. بروز رسانی مطالعات شناسایی بناهای ارزشمند شهر تهران برای حفظ و تقویت هویت شهر تهران
 22. مطالعه و ارائه برنامه عملیاتی در حوزه هوشمندسازی همسو با طرح شهر هوشمند تهران (نمونه موردی: منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد)
 23. تجزیه و تحلیل نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر (مطالعه موردی: اراضی عباس آباد تهران)
 1. آلودگی هوا و راهکارهای موثر تعدیل آن در شهر تهران
 2. استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در شهر تهران
 3. اقتصاد و قیمت گذاری خدمات شهری
 4. ایده پردازی و ارائه راهکارهای بدیع و عملیاتی جهت مدیریت پسماند در شهر تهران
 5. تغییرات اقلیمی و راهکارهای مواجه با آن در شهر تهران
 6. بوم شهرها
 7. تغییرات اقلیمی و ما به ازاهای آن در شهر تهران
 8. دگراندیشی در مدیریت و نحوه توسعه فضای سبز و پوشش گیاهی شهر تهران
 9. راهکاریابی برای مسائل مختلف خدماتی در شهر تهران اعم از برف روبی و یخ زدایی، سد معبر، گرفتگی انهار و مسیل ها، رفت و روب شهری، و ...
 10. ساماندهی مشاغل و صنایع نامتجانس و مزاحم در شهر تهران
 11. مدیریت بهینه استفاده از آب در مصارف شهری و شهرداری
 12. امکان سنجی استفاده از حمل و نقل ریلی جهت انتقال پسماند به مراکز پردازش
 13. طراحی و ساماندهی پارك های درون شهری براساس پایداری و مقاومت به كم آبی(نمونه موردی: پارك پرواز منطقه 2 شهر تهران)
 14. امكان سنجی استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های اداری جهت اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)
 15. مطالعه و ارزیابی میزان تولید و نحوه مدیریت پسماندهای عفونی مراکز دامپزشکی (نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)
 16. شناسایی و تحلیل وضعیت تجمع آب های زیر زمینی جهت استفاده در توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)
 17. مطالعه استفاده از میکرو ارگانیسم ها جهت تسریع در تجزیه پسماند های آلی (نمونه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)
 18. مطالعه کاربرد مواد شیمیایی (معدنی) جهت گندزدایی و کاهش بار میکروبی پسماندهای شهری
 19. مطالعه مدیریت پسماند در بافت های فرسوده شهری با توجه به نفوذ ناپذیری سطح معابر
 20. پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)
 21. شناسایی و ارزیابی كمی و كیفی نقاط، شرایط و فعالیت های آسیب رسان به لحاظ  بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)
 22. امكان سنجی و مكان یابی نقاط دارای پتانسیل انرژی های تجدید پذیر (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)
 23. ارزیابی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در مشاركت شهروندان در اجرای طرح کاهش استفاده از لوازم یک بار مصرف (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)
 24. مطالعه مناسب سازی و اصلاح كاركرد درپوش کانالهای موجود در معابر (نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران)
 25. مطالعه ساماندهی محور شهری خیابان ذوالفقاری (نمونه موردی: واحدهای لوکس فروشی)
 26. شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت کارخانه های سیمان (مطالعه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران)
 27. ارزیابی اثرات آلودگی های فیزیکی و شیمیایی ناشی از شیرابه پسماند در ایستگاه میانی (مطالعه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران)
 28. ارزیابی راهكارهای مدیریت شهری در مراحل مختلف دفع و تفكیك پسماند با رویكرد جذب مشاركت NGO ها (مطالعه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 29. آسیب شناسی عوامل عدم توفیق مدیریت شهری در نهادینه سازی فرهنگ تفكیك پسماند در مبدا تولید (مطالعه موردی: منطقه 18 شهرداری تهران)
 30. مطالعه و ارائه طرح ساماندهی اوراق فروشان خیابان خلازیر در محدوده منطقه 19 شهرداری تهران
 31. مطالعه برآورد توان اكولوژیك فضای سبز درون و برون شهری در تولید اكسیژن و جذب و كاهش آلاینده های هوا (نمونه موردی: شهرداری تهران)
 32. شناسایی و معرفی گونه های گیاهی مناسب جهت جایگزینی یا استتار نرده ها و گاردریل ها در شهر تهران
 33. مطالعه وضعیت ارتقاء كمی و كیفی رسانه های تبلیغات محیطی با رویكرد استفاده از شیوه های نوین تبلیغاتی (نمونه موردی: شهرداری تهران)
 34. شناسایی، تعیین و طراحی اجرای نظام رتبه بندی مراکز عرضه (میادین و بازارهای) سازمان مبتنی بر استانداردهای نوین
 1. شهرسازی، کاربری زمین و برنامه ریزی حمل و نقل
  • ارزیابی اثرات انجام توسعه چند هسته ای بر پیاده روی و شاخص های عملکرد سیستم حمل و نقل
  • مطالعات مکانیابی پایانه های باری
  • مطالعات مکانیابی محل دفع پسماند
  • ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی جایگاه سوخت CNG در شهر تهران
 2. حمل و نقل و توسعه پایدار
  • تحلیل و ارزیابی اثرات سیاست های تشویقی بر رفتار رانندگان در انتخاب خودرو با سوخت پاک
  • تهیه و تدوین شاخص های رصد حمل و نقل کلانشهرها در راستای توسعه پایدار و شیوه ارزیابی و پایش آن
 3. آموزش و فرهنگ سازی ترافیک
  • بررسی استرسورهای رانندگان تاکسی و رابطه آن با سلامت جسمانی و روان شناختی و رضایت شغلی آنها
  • بررسی وضعیت روان شناختی و رضایت شغلی راهبران مترو شهر تهران
  • مناسب سازی روان شناختی محل توقف اتوبوس و تاکسی در ایستگاه ها
 4. ایمنی ترافیک و ریسک
  • شناسایی رانندگان پرخطر شهری و تاثیر افزایش هزینه مالکیت و استفاده از خودرو بر میزان خطرپذیری آنها
 5. اقتصاد و حمل و نقل
  • تدوین نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده ناشی از سفرسازی کاربری ها
 6. حمل و نقل همگانی
  • مطالعه تغییر ناوگان خطوط کم بازده از اتوبوس به سایر مدل های حمل و نقل عمومی
  • سهم مترو در تحقق نقش هاله تنفس گاهی حریم پایتخت
  • مطالعات ارتقا شاخص های رفاهی و خدماتی در پایانه های موجود
عناوین پیشنهادی امور اجتماعی و اقتصادی
 1. آسیب های اجتماعی
 2. عدالت فضایی
 3. توسعه و تعالیِ فرهنگی- اجتماعی
 4. توسعه گردشگری شهری
 5. هنر عمومی
 6. نوآوری شهری در حوزه فرهنگی-اجتماعی
 7. سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی
 8. آسیب شناسی مدیریت شهری در حوزه اجتماعی و فرهنگی
 9. آموزش شهروندی
 10. توسعه اجتماعی و فرهنگی
 11. استراتژی سلامت شهری
 1. خصوصی سازی خدمات شهری
 2. تدوین مدلهای اقتصادی توسعه شهر
 3. تامین مالی توسعه شهر
 4. بهبود نظام تشخیص وصول منابع مالی شهرداری ها
 5. بودجه ریزی عملیاتی
 6. توسعه و بهبود نظام توسعه اقتصاد محلی LED
 7. بررسی نیازسنجی استانداردسازی فرایند نظام تأمین مالی شهرداری‏های كشور
 8. الگوها و شیوه‏های تامین مالی و مدیریت ریسك قراردادهای مشاركت عمومی- خصوصی (PPP)
 9. فدرالیسم مالی و قواعد تقسیم كار میان دولت مركزی و شهرداریها
 1. مدیریت و حكمروایی شهری در مقیاس محلی
 2. زیست پذیری شهری در مقیاس محلی
 3. پایداری اجتماعی و فرهنگی در محلات شهری
 4. ایمنی و افزایش تاب آوری محلی
 5. مدیریت و راهبری طرح‌ها و برنامه‌های شهری در مقیاس محلی
 1. هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران
 2. معماری سازمانی و بهینه‌سازی تشکیلات
 3. الزامات تقنینی و بازنگری‌های حقوقی
 4. آینده‌پژوهی و ابعاد آن در شهر و شهرداری تهران
 5. الگوهای بودجه‌ریزی نوین
 6. بهره‌برداری عملیاتی از الگوهای حکمروایی شهری
 7. چابک‌سازی و کوچک سازی شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته
 8. مطالعه و تدوین ساختار سازمانی شهرداری تهران در شیفت شب بر اساس وظایف و ماموریت های شبانه
 9. شناسایی مشکلات، وظایف و حدود اختیارات قانونی دفاتر توسعه محله در اجرای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
 10. ارز یابی عملکرد مولفه های رهبری و مددیریت منابع انسانی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران)
 11. مطالعه وضعیت و نقش امور رفاهی كاركنان جهت کاهش آسیب‌های جسمی ناشی از کار (نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران)
 12. شناسایی و تحلیل موانع اجرای آراء ماده 100 و تدوین راهكارهای اجرایی (مطالعه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 13. تجزیه و تحلیل نقش رضایت، اعتماد هویتی و تعهد عاطفی در تمایل به تسهیم مستمر دانش (مطالعه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 14. مطالعه تأثیر هوش فرهنگی بر تعامل شغلی كاركنان با تأكید بر نقش میانجی نیازهای روانشناختی (نمونه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 15. امكان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری ها (نمونه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)
 16. ارزیابی عملكرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
 17. آسیب شناسی مدیریت و كنترل پروژه در شهرداری تهران و ارائه مدل مطلوب
 18. آسیب شناسی مدل ارزیابی عملكرد شهرداری تهران و ارائه مدل مطلوب
 19. مطالعه شیوه های بكارگیری فناوری های نوین در حوزه مدیریت استعداد و الگویابی (Benchmarking)
 20. مطالعه و ارائه الگوی فرایندی جانشین پروری در سازمان شهرداری تهران با نگاه به ظرفیت های سامانه جامع منابع انسانی
 21. شناسایی راهبردها و فرایند جذب الكترونیكی كارمندان و مدیران سازمان شهرداری تهران
 22. طراحی الگوی جامع سیستم مدیریت عملكرد در سازمان (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
 23. تجزیه و تحلیل نقش كوچینگ در ارتقای سطح عملكرد كاركنان شهرداری تهران
 24. امكان‌سنجی پیاده‌سازی روش‌های نوین یادگیری در شهرداری تهران
 25. آسیب شناسی و تعیین عوامل اصلی در ایجاد دعاوی مطروحه علیه شهرداری تهران و ارائه راهكارهای موثر قانونی جهت كاهش شكایات
 26. تجزیه و تحلیل نحوه انجام تشریفات معاملات شهرداری
 27. مطالعه و ارائه‏ مدل‏ ساختاری‏ مدیریت‏ منابع‏ انسانی‏ در‏ سازمان های‏ سرمایه گذاری و مشاركت های شهرداری ها
 28. مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی بر عملكرد سازمانی در‏ سازمان های‏ سرمایه گذاری و مشاركت های شهرداری ها
 29. تجزیه و تحلیل و مدل سازی زنجیره تامین هوشمند در مدیریت شهری
 30. مطالعه و ارائه برنامه عملیاتی در حوزه هوشمندسازی همسو با طرح شهر هوشمند تهران (نمونه موردی: منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد)
عناوین پیشنهادی معاونت علم و فناوری
 1. بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر نوآوری باز
 2. تاثیر مدیریت استعدادو نوآوری سازمانی در افزایش عملکرد کارکنان:مطالعه ای در شهرداری تهران
 3. تاثیر مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر راهبردهای نوآوری سازمان با توجه به نقش میانجیگری اقدامات کاری نوآورانه و قابلیت یادگیری سازمانی
 4. بررسی رابطه بین نوآوری بر تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران
 5. بررسی تاثیر نوآوری های تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی بر گرایش به نوآوری و عملکرد نوآوری در شهرداری تهران
 6. بررسی تاثیر نوآوری، توانمندسازی و قابلیت های فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران
 7. بررسی تأثیر قابلیت نوآوری و نوع نوآوری بر عملکرد شهرداری تهران
 8. چارچوب ارزیابی ظرفیت نوآوری بنگاه های خدماتی
 9. نهاد، نوآوری و کارآفرینی
 10. بررسی تاثیر رویکرد نوآوری باز بر اثربخشی فرآیند نوآوری در شهرداری تهران
 11. رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شهرداری تهران
 12. بررسی تاثیر فرهنگ نوآوری بر عملکرد بازار با نقش میانجیگری نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول (مطالعه موردی : شهرداری تهران )
 13. بررسی تاثیر درک سازمان از الزامات نوآوری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی پیکربندی قابلیت نوآوری (مورد مطالعه شهردرای تهران)
 14. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در شهردرای تهران
 15. بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
 16. بررسی تأثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیندهای کسب‌وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه :شهرداری تهران )
 17. تأثیر تکنولوژی و نوآوری بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران
 18. بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر مولفه های نوآوری سازمانی (نوآوری خدمات و نوآوری فرایند) در شهرداری تهران)
 19. تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی شهرداری تهران
 20. بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری، قابلیت نوآوری و نوآوری
 21. الگوی هماهنگی استراتژی‌های نوآوری با استراتژی‌های اثربخشی سازمانی
 22. تجربه های نوآوری مدیران شهرداری های کلانشهرها
 23. ارائه مدل حکمرانی نوآوری در سطح بنگاه (مورد مطالعه شهرداری تهران)
 24. بررسی تحلیلی رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری با عملکرد
 25. رابطه چابکی و تاب آوری با نوآوری سازمانی
 26. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت نوآوری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره فازی نوع 2 در شهرداری تهران
 27. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت پیاده سازی نوآوری باز
 28. تحلیل آسیب شناسانه تمایل کارکنان به نوآوری فناورانه با کاربرد روش های خوشه بندی و مدل یابی معادلات ساختاری
 29. بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و نوآوری کارکنان شهرداری تهران
 30. بررسی تاثیر ارزش‌ها و هنجارهای نوآوری بر عملکرد شرکت با میانجیگری رفتار و مصنوعات نوآوری
روند حمایت