بیاب
حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

در راستاي منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران و اجراي دستورالعمل "حمايت از انجام پايان نامه هاي دانشجويي در شهرداري تهران"، اين مركز با اهداف ذيل از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت مي نمايد:

  • تحقق اهداف منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران
  • تشويق دانشجويان و دانشگاهيان به امر پژوهش و تحقيق در حوزه مديريت شهري
  • توسعه و ترويج دانش مديريت شهري در بين مجامع  علمي و پژوهشي

به منظور وارد شدن به سیستم پژوهشیار و بارگزاری مستندات مورد نیاز «سامانه پژوهش یار» را کلیک نمایید.

 

جهت آگاهی از وضعیت حمایت از رساله ها و پایان نامه ها با شماره ۲۲۳۹۲۰۸۰ الی ۸۳ داخلی ۳۰۸ تماس حاصل فرمایید.

دانشگاه های طرف قرارداد