بیاب

حمایت از پایان نامه های دانشجویی و نخبگان

در راستاي منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران و اجراي دستورالعمل "حمايت از انجام پايان نامه هاي دانشجويي در شهرداري تهران"، اين مركز با اهداف ذيل از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت مي نمايد:
  • تحقق اهداف منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران
  • تشويق دانشجويان و دانشگاهيان به امر پژوهش و تحقيق در حوزه مديريت شهري
  • توسعه و ترويج دانش مديريت شهري در بين مجامع  علمي و پژوهشي
نحوه پذيرش:
دانشجويان دانشگاههاي داراي تفاهم نامه با مركز مي توانند پس از انتخاب عناوين پيشنهادي مندرج در سايت مركز، معرفي نامه اي با ذكرعنوان مصوب و تاريخ تصويب عنوان ازسوي دانشگاه به همراه كپي پروپوزال مصوب را به دبيرخانه مركز ارسال نمايند.
اطلاع رساني در خصوص پذيرش و مراحل پيشرفت قراردادها فقط از طريق سايت انجام مي پذيرد لذا دانشجويان محترم مي توانند  از طريق مراجعه به سايت مركز و مطالعه جدول حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، از مراحل ارزيابي پروپوزال و پيشرفت قراردادها مطلع گردند. » دانشگاه های طرف قرارداد

در این صفحه لیست دانشگاه های طرف قرارداد با مرکز مطالعات را مشاهده می نمائید.

» دریافت فایل وضعیت پایان نامه ها

دانشجویانی که پروپوزال خود را به مرکز ارسال کرده اند می توانند با کلیک بر روی لینک فوق فایل وضعیت پایان نامه ها را مشاهده کنند. لطفا به تاریخ بروزرسانی فایل توجه کنید.


» عناوین پیشنهادی به دانشگاه ها

در این صفحه، لیست عناوین و موضوعات مورد حمایت را مشاهده می نمائید. در ابتدا نام دانشگاه را انتخاب نمائید.
 

» بانک پایان نامه های حمایت شده

در این صفحه می توانید لیست تمامی پایان نامه های مورد حمایت مرکز مطالعات همراه با جزئیات را مشاهده کنید. 
» دستورالعمل حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی در شهرداری تهران

این دستورالعمل را می توانید در قالب فایل PDF با کلیک بر روی اینجا دانلود نمائید.