بیاب
شرایط ارسال آثار بخش جشنواره

ضمن تشکر از علاقه مندی جنابعالی به ارسال آثار پژوهشی به « یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران) » خواهشمند است در ارسال آثار پژوهشی به موارد زیر توجه فرمایید:

 1. دستاوردهای علمی نویسندگان بایستی مرتبط به 2 سال اخیر (1396-1397)باشد و آثار خارج از این محدوده زمانی توسط دبیرخانه جشنواره حذف خواهند گردید.
 2. از آنجایی که هدف جشنواره شناسایی آثار و تکریم پژوهشگران برتر می باشد لذا آثار ارسالی که در 2 سال اخیر در کنفرانس یا مجله علمی و غیر علمی داخلی یا بین المللی چاپ و ارایه شده باشند قابل پذیرش می باشند.
 3. هیچگونه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در محورهای موضوعی 9 گانه و قالب های 4 گانه برای افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
 4. مجموعه آثار ارسالی توسط افراد حقیقی/ حقوقی بر اساس محور موضوعی به صورت مجزا مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.
 5. در بخش آثار حقیقی نویسنده یا نویسندگان و در بخش آثار حقوقی نویسندگان/مجریان به همراه بالاترین مقام مسئول(کارفرمای پژوهشی) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
 6. دبیرخانه کنفرانس حق رد یا پذیرش آثار ارسالی را برای خود محفوظ می داند و ارسال آثار برای داوری حقی برای نویسندگان از جهت پذیرش در جشنواره ایجاد نمی نماید.
 7. شرکت کنندگان محترم می بایستی تمامی اطلاعات مورد نیاز ثبت نامی شخصی و اطلاعات مربوط به اثر را در سایت جشنواره بارگزاری نمایند. بدیهی است آثار فاقد اطلاعات شناسنامه ای از طرف دبیرخانه جشنواره حذف خواهند گردید.
 8. آثار فیزیکی ارسالی به دبیرخانه جشنواره به استثنای آثار نفیس عودت داده نخواهد شد و در محل کتابخانه و مرکز اسناد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد بهره برداری عموم علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
 9. دستاوردهای علمی می بایست حاصل کار پژوهشی و مطالعات مستقیم نویسندگان باشد و در صورت استفاده از نتایج و دستاوردهای سایر پژوهشگران و یا سازمان های همکار در پژوهش ضروری است مطابق اصول علمی و حق مالکیت معنوی ارجاعات لازم درج گردد. (بدیهی است ترجمه مقالات خارجی نمی تواند به عنوان کاری پژوهشی تلقی گردد. در صورت وجود هرگونه ادعایی در این خصوص مسئولیت آن با نویسنده مسئول خواهد بود.)
 10. ضروری است در خصوص انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی شرکت‏ها، قوانین موضوعه رعایت و اجازه انتشار اطلاعات مذکور قبلا توسط نویسندگان از سازمان های مربوطه اخذ شده باشد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این مسئله به طور کامل بر عهده نویسندگان می باشد.
 11. مسئولیت عدم رعایت حق مالکیت معنوی سایر افراد و استفاده نادرست از مطالب علمی دیگران در اثر ارسالی بر عهده نویسندگان می باشد و دبیرخانه کنفرانس در این خصوص مسئولیتی ندارد. با این حال دبیرخانه به محض اطلاع از این موضوع و در هر زمان، اطلاع رسانی و اقدامات قانونی لازم در این خصوص را انجام خواهد داد.
 12. مسئول پیگیری تمامی امور مربوط به اثار حقیقی فارغ از جایگاه علمی نویسندگان، نویسنده مسئول می باشد.
 13. در صورتی که مشخص شود نام برخی از نویسندگان بدون اطلاع و رضایت آنها در بخش نویسندگان مقاله درج شده است، کلیه مقالات نویسنده مسئول از فرایند داوری حذف و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
 14. اطلاعات تماسی و مشخصات نویسندگان به هیچ وجه در اختیار هیچ شخص سومی قرار داده نخواهد شد و دبیرخانه ملزم به حفظ اطلاعات شخصی افراد می باشد.
 15. اضافه کردن، حذف و یا تغییر ترتیب نویسندگان مقالات صرفا تا قبل از اعلام نتایج و با شرایط زیر امکان پذیر است:
  • اعلام علت اضافه کردن، حذف و یا تغییر ترتیب نویسندگان از طریق ارسال ایمیل، فکس یا نامه به دبیرخانه توسط نویسنده مسئول مقاله
  • ـ اعلام موافقت تغییرات مربوطه توسط تمامی نویسندگان از طریق ارسال ایمیل، فکس یا نامه به دبیرخانه. این مسئله شامل نویسندگانی که نام آن ها حذف یا اضافه می شود نیز می گردد.
 16. دبیرخانه کنفرانس اجازه انتشار مقالات پذیرفته شده به صورت چاپ کتاب مجموعه مقالات و یا انتشار الکترونیکی آن را به هر نحو دارا می باشد. بدیهی است دبیرخانه و هیچ مرجع دیگری اجازه تغییر محتوای مقالات اعم از نام و مشخصات نویسندگان و یا متن داخل اثر را نخواهند داشت.
ضوابط ارسال مقالات بخش کنفرانس

ضمن تشکر از علاقه مندی جنابعالی به ارسال مقاله برای «پنجمین کنفرانس مدیریت شهری: برند شهری: به سوی تهران 1400» خواهشمند است در ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایید:

 1. دستاوردهای علمی مقالات می بایست حاصل کار پژوهشی و مطالعات مستقیم نویسندگان باشد و در صورت استفاده از نتایج و دستاوردهای سایر پژوهشگران و یا سازمان های همکار در پژوهش ضروری است مطابق اصول علمی و حق مالکیت معنوی ارجاعات لازم در مقاله درج گردد. (بدیهی است ترجمه مقالات خارجی نمی تواند به عنوان کاری پژوهشی تلقی گردد. در صورت وجود هرگونه ادعایی در این خصوص مسئولیت آن با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.)
 2. ضروری است در خصوص انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی شرکت‏ها قوانین موضوعه رعایت و اجازه انتشار اطلاعات مذکور قبلا توسط نویسندگان از سازمان های مربوطه اخذ شده باشد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این مسئله به طور کامل بر عهده نویسندگان مقاله می باشد.
 3. دبیرخانه کنفرانس حق رد یا پذیرش مقالات ارسالی را برای خود محفوظ می داند و ارسال مقالات برای داوری حقی برای نویسندگان از جهت پذیرش مقاله در کنفرانس ایجاد نمی نماید.
 4. محتوا و دستاوردهای علمی نویسندگان مقالات نباید قبلا در هیچ کنفرانس یا مجله علمی و غیر علمی داخلی یا بین المللی منتشر شده باشند (به استثنای انتشار محتوای مقاله در قالب پایان نامه، یا انتشار بخشی از آن در قالب محتوای سخنرانی یا تدریس آکادمیک یا انتشار تنها بخشی از محتوای دستاورد علمی نویسندگان به صورتی که بتوان مقاله جدید را به طور مشخص از مقاله قبلی تفکیک نمود). در غیر این صورت کمیته علمی کنفرانس، به محض مشخص شدن موضوع مقاله را از فرایند داوری خارج و ضمن اطلاع به کنفرانس و مجلات مذکور، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
 5. پس از ارسال مقاله و در طی زمان داوری، مقاله نمی بایست به هیچ کنفرانس یا مجله داخلی یا بین المللی دیگری جهت داوری ارسال گردد.
 6. مسئولیت عدم رعایت حق مالکیت معنوی سایر افراد و استفاده نادرست از مطالب علمی دیگران در مقاله ارسالی بر عهده نویسندگان می باشد و دبیرخانه کنفرانس در این خصوص مسئولیتی ندارد. با این حال دبیرخانه به محض اطلاع از این موضوع و در هر زمان، اطلاع رسانی و اقدامات قانونی لازم در این خصوص را انجام خواهد داد.
 7. مسئول پیگیری تمامی امور مربوط به مقاله ارسالی فارغ از جایگاه علمی نویسندگان، نویسنده مسئول می باشد.
 8. در صورتی که مشخص شود نام برخی از نویسندگان بدون اطلاع و رضایت آنها در بخش نویسندگان مقاله درج شده است، کلیه مقالات نویسنده مسئول از فرایند داوری حذف و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
 9. مقاله ارسالی باید متناسب با محورهای کنفرانس تهیه و دارای ساختار علمی و چارچوب شکلی استاندارد کنفرانس باشد.
 10. اطلاعات تماسی و مشخصات نویسندگان به هیچ وجه در اختیار هیچ شخص سومی قرار داده نخواهد شد و دبیرخانه ملزم به حفظ اطلاعات شخصی افراد می باشد.
 11. فایل مقالات ارسالی ضرورتا می بایست به وسیله نرم افزار 2010 MS Word ترجیحا آخرین و به روزترین نسخه) و Latex تهیه و ارسال گردد. همچنین برای جلوگیری از مغایرت‏های احتمالی در فایل ارسالی MS Word 2010 خصوصا در اعداد و شکل‏ها ضروری است فایل PDF مقاله نیز به همراه مقاله ارسال گردد. بدیهی است مقالاتی که صرفا با فرمت PDF یا سایر فرمت ها ارسال شده باشد در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.
 12. اضافه کردن، حذف و یا تغییر ترتیب نویسندگان مقالات صرفا تا قبل از اعلام نتایج مقالات و با شرایط زیر امکان پذیر است:
  • اعلام علت اضافه کردن، حذف و یا تغییر ترتیب نویسندگان از طریق ارسال ایمیل، فکس یا نامه به دبیرخانه توسط نویسنده مسئول مقاله
  • اعلام موافقت تغییرات مربوطه توسط تمامی نویسندگان مقاله از طریق ارسال ایمیل، فکس یا نامه به دبیرخانه. این مسئله شامل نویسندگانی که نام آن ها حذف یا اضافه می شود نیز می گردد.
 13. دبیرخانه کنفرانس اجازه انتشار مقالات پذیرفته شده به صورت چاپ کتاب مجموعه مقالات و یا انتشار الکترونیکی آن را به هر نحو دارا می باشد. بدیهی است دبیرخانه و هیچ مرجع دیگری اجازه تغییر محتوای مقالات اعم از نام و مشخصات نویسندگان و یا متن داخل مقاله را نخواهند داشت.

چارچوب تنظیم مقالات بخش کنفرانس برند شهری

ثبت نام افراد حقیقی

ثبت نام افراد حقیقی

فرم ثبت نام

ثبت نام افراد حقوقی

ثبت نام افراد حقوقی

فرم ثبت نام

ثبت نام در محور ویژه جشنواره

ثبت نام در محور ویژه جشنواره

فرم ثبت نام