بیاب
درباره شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

با توجه به انبوه تولیدات شهرداری تهران و سازمان های تابعه در حوزه چاپ و نشر، این حوزه نیاز به سامان دهی و سیاست گذاری دارد.بنا برهمین ضرورت ، شهردار محترم به منظور ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب نظرت علمی و کیفی بر انتشارات شهرداری تهران دستور ایجاد و راه اندازی شورای چاپ و نشر شهرداری تهران را ابلاغ فرمودند.

سیاست های ایجابی و ضوابط شورای چاپ و نشر شهرداری تهران
 1. تمرکز در رسیدگی به کلیه امور نشر اعم از تالیف، ترجمه، چاپ، توزیع و ... هرگونه کتاب، نشریه، مجله، روزنامه و ...که با صرف هزینه از محل بودجه و اعتبارات شهرداری تهران انجام می شود و / یا از نام، آرم یا هرگونه مالکیت معنوی شهرداری تهران استفاده می نماید به منظور ایجاد وحدت رویه و بهبود و ارتقای کیفیت شکل و محتوای منتشر شده با رعایت حرفه و صلاح شهرداری تهران.
 2. حمایت از انتشار آثار مفید به منظور تحقق اهداف زیر در عرصه مدیریت شهری:
  • در دسترس قرار دادن آخرین دانش ها، فناوریها، مهارتها و دستاوردها در شهرداری تهران
  • ایجاد، گسترش و بهبود فرهنگ شهروند مداری و توانمندسازی شهروندان
  • تشویق اندیشمندان، مترجمین، محققان و دانشجویان به تولید آثار فاخر
  • تقویت مبانی و ارکان مدیریت شهری و معرفی خدمات و دستاوردهای آن
  • افزایش مشارکت پذیری شهروندان در انجام امور شهر
  • تبیین و ترویج حکمروایی خوب شهری
  • تقویت مدیریت یکپارچه شهری

  تبصره: حداکثر بهره وری و کیفیت با حداقل هزینه در حمایت از تهیه و نشر آثار مدنظر قرار گیرد.

 3. آثاری که در حال حاضر توسط شهرداری تهران و با کسب مجوزهای لازم در حال انتشار است تا زمانیکه از سیاستهای شورا عدول نکرده است و منطبق با اهداف کلان واحد سازمانی نشر دهنده به کار خود ادامه می دهند.
 4. ترویج و مستند سازی دانش اندوخته کارشناسان، مدیران و مشاوران با استفاده از ظرفیت چاپ و نشر.
 5. کمک به توسعه آموزش غیر رسمی متخصصین حوزه مدیریت شهری.
 6. کمک به بهره وری و تحقق اقتصاد مقاومتی و پرهیز از چاپ آثار تکراری و غیرضروری.
 7. نشر الکترونیکی از جهت بررسی و حمایت دارای اولویت است.
تماس با دبیرخانه شورا

خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، تقاطع آقا بزرگی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شماره تماس: ۲۲۳۹۲۰۸۳ داخلی ۱۰۸