| 06 اردیبهشت 1398
گردش کار امور نخبگان وظیفه

جذب نخبگان و فرهیختگان

پیرو اجرای دستورالعمل مصوب سال 1387 "حمایت از نخبگان در شهرداری تهران" و با هدف جلب همکاری نخبگان به منظور رفع نیازهای علمی و پژوهشی در راستای منشور علمی شهرداری تهران، همکاری با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح در پذیریش نبخگان وظیفه، آغاز شد.

در این راستا فعالیتهای ذیل در این مرکز صورت میپذیرد:

  • برنامه‌ريزي براي ايده‌يابي و ايده‌پردازي با محوريت تعامل با نخبگان در حوزه مديريت شهري.
  • برنامه‌ريزي و طراحي فرآيند‌هاي پذيرش، نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي نخبگان و طبقه‌بندي علمي و عملي آنان.
  • ايجاد هماهنـگي لازم در شهـرداري تهـران به منظور نظرسنجي علمـي و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي نخبگان.
  • هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي طراحی و تایید پروژه پژوهشی نخبگان در مرکز.
فهرست نخبگان تحت حمایت مرکز
شاخه
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه پژوهشی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمد صالح شکوهی بیدهندی رویه‌های ارزیابی برنامه‌های توسعه شهری مطالعه موردی: تجارب جهانی و تجربه‌های تهران دکتری شهرسازی
امین مقصودی بیین مدل جامع مشارکت و همکاری بخش خصوصی در مدیریت بحران در راستای چارچوب سندای , 2030-2015" و "فاکتورهای برون سازمانی، مکانیزم هماهنگ سازی و عملکرد: مطالعه زنجیره های تامین بشردوستانه " دکتری مدیریت عملیات
سید علی حسینی طرح تخمين مقدار و نوع پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي شهر تهران دکتری مهندسی شیمی
نیما قیطرانی سنجش ميزان قابليت ساخت محورهاي پياده در بافت مركزي تهران، نمونه مورد مطالعه: محلات بهارستان و فردوسي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سید محمد مهدی امیری پور بررسی اثر نرخ گذاری پارکینگ بر مدیریت تقاضای سفر دکتری حمل و نقل
اشکان نبوی مدلسازي و بهينه سازي انرژي مصرفي، انتشار آلايندگي وشاخص اقتصادي هزينه چرخه حيات در مديريت پسماند جامد شهر تهران دکتری کشاورزی
وحید کمال علوی راه اندازي پرتال Web Gis مديريت ريسك راه هاي شهري تهران دکتری مدیریت امور شهری
ساسان محمدی مدلسازي و پيش بيني توسعه فيزيكي كلان شهر تهران بر اساس داده هاي سنجش از دور، پارامترهاي بيوفيزيكي و اجتماعي شهر بر مبناي روش نوروفازي تطبيقي و آناليز حساسيت نتايج کارشناسی ارشد عمران
محمد سلیمیان ریزی تدوین ضوابط در خصوص الزام خودرو سازان به جانمایی و نصب کمربند برای کودکان در وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
محمود محمدی افزایش کاربردي و مدیریتی راندمان مصرف آب از طریق کاربرد گونه هاي مقاوم به خشکی، زئولیت، قارچهاي مایکوریزا و مالچ پوششی در یکی از بوستانهاي فضاي سبز شهري شهرداري منطقه 14 تهران دکتری کشاورزی